راهنمای خرید از آمریکا راهنمای خرید از کانادا راهنمای خرید از انگلستان راهنمای خرید از ترکیه راهنمای خرید از امارات


محصول مورد نظر خود را در سایت مستر آمازونر به فارسی یا انگلیسی در نوار جستجو نوشته و دکمه جستجو را بزنید. یا اینکه محصول خود را در سایت amazon.com  پیدا کرده و آدرس محصول (URL) را از نوار بالای مرورگر کپی و در نوار جستجوی مستر آمازونر وارد نمایید و سپس دکمه جستجو را بزنید. روش دیگر برای رسیدن به محصولات مورد نظر استفاده از منوی وب سایت است که کتگوری بندی شده است. سبد خرید شما شامل محصولاتی است که به آن اضافه کرده اید. همچنین از طریق آیکون مشخص شده میتوانید مجموع ریز هزینه های سفارش خود را مشاهده نمایید. میتوانید تعداد خرید از هر محصول را کم یا اضافه کنید و با زدن دکمه “ ثبت و نهایی کردن سفارش“ به مرحله بعد بروید. برای ادامه خرید باید وارد نام کاربری خود شوید، اگر تا به حال در مستر آمازونر ثبت نام نکرده اید، ابتدا ثبت نام کرده و سپس وارد شوید. اگر با ماشین حساب استعلام قیمت میگیرید، مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده همانند وزن و ابعاد بر عهده شماست.

محصول مورد نظر خود را در سایت مستر آمازونر به فارسی یا انگلیسی در نوار جستجو نوشته و دکمه جستجو را بزنید. یا اینکه محصول خود را در سایت amazon.com  پیدا کرده و آدرس محصول (URL) را از نوار بالای مرورگر کپی و در نوار جستجوی مستر آمازونر وارد نمایید و سپس دکمه جستجو را بزنید. روش دیگر برای رسیدن به محصولات مورد نظر استفاده از منوی وب سایت است که کتگوری بندی شده است. سبد خرید شما شامل محصولاتی است که به آن اضافه کرده اید. همچنین از طریق آیکون مشخص شده میتوانید مجموع ریز هزینه های سفارش خود را مشاهده نمایید. میتوانید تعداد خرید از هر محصول را کم یا اضافه کنید و با زدن دکمه “ ثبت و نهایی کردن سفارش“ به مرحله بعد بروید. برای ادامه خرید باید وارد نام کاربری خود شوید، اگر تا به حال در مستر آمازونر ثبت نام نکرده اید، ابتدا ثبت نام کرده و سپس وارد شوید. اگر با ماشین حساب استعلام قیمت میگیرید، مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده همانند وزن و ابعاد بر عهده شماست.

محصول مورد نظر خود را در سایت مستر آمازونر به فارسی یا انگلیسی در نوار جستجو نوشته و دکمه جستجو را بزنید. یا اینکه محصول خود را در سایت amazon.com  پیدا کرده و آدرس محصول (URL) را از نوار بالای مرورگر کپی و در نوار جستجوی مستر آمازونر وارد نمایید و سپس دکمه جستجو را بزنید. روش دیگر برای رسیدن به محصولات مورد نظر استفاده از منوی وب سایت است که کتگوری بندی شده است. سبد خرید شما شامل محصولاتی است که به آن اضافه کرده اید. همچنین از طریق آیکون مشخص شده میتوانید مجموع ریز هزینه های سفارش خود را مشاهده نمایید. میتوانید تعداد خرید از هر محصول را کم یا اضافه کنید و با زدن دکمه “ ثبت و نهایی کردن سفارش“ به مرحله بعد بروید. برای ادامه خرید باید وارد نام کاربری خود شوید، اگر تا به حال در مستر آمازونر ثبت نام نکرده اید، ابتدا ثبت نام کرده و سپس وارد شوید. اگر با ماشین حساب استعلام قیمت میگیرید، مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده همانند وزن و ابعاد بر عهده شماست.

محصول مورد نظر خود را در سایت مستر آمازونر به فارسی یا انگلیسی در نوار جستجو نوشته و دکمه جستجو را بزنید. یا اینکه محصول خود را در سایت amazon.com  پیدا کرده و آدرس محصول (URL) را از نوار بالای مرورگر کپی و در نوار جستجوی مستر آمازونر وارد نمایید و سپس دکمه جستجو را بزنید. روش دیگر برای رسیدن به محصولات مورد نظر استفاده از منوی وب سایت است که کتگوری بندی شده است. سبد خرید شما شامل محصولاتی است که به آن اضافه کرده اید. همچنین از طریق آیکون مشخص شده میتوانید مجموع ریز هزینه های سفارش خود را مشاهده نمایید. میتوانید تعداد خرید از هر محصول را کم یا اضافه کنید و با زدن دکمه “ ثبت و نهایی کردن سفارش“ به مرحله بعد بروید. برای ادامه خرید باید وارد نام کاربری خود شوید، اگر تا به حال در مستر آمازونر ثبت نام نکرده اید، ابتدا ثبت نام کرده و سپس وارد شوید. اگر با ماشین حساب استعلام قیمت میگیرید، مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده همانند وزن و ابعاد بر عهده شماست.

محصول مورد نظر خود را در سایت مستر آمازونر به فارسی یا انگلیسی در نوار جستجو نوشته و دکمه جستجو را بزنید. یا اینکه محصول خود را در سایت amazon.com  پیدا کرده و آدرس محصول (URL) را از نوار بالای مرورگر کپی و در نوار جستجوی مستر آمازونر وارد نمایید و سپس دکمه جستجو را بزنید. روش دیگر برای رسیدن به محصولات مورد نظر استفاده از منوی وب سایت است که کتگوری بندی شده است. سبد خرید شما شامل محصولاتی است که به آن اضافه کرده اید. همچنین از طریق آیکون مشخص شده میتوانید مجموع ریز هزینه های سفارش خود را مشاهده نمایید. میتوانید تعداد خرید از هر محصول را کم یا اضافه کنید و با زدن دکمه “ ثبت و نهایی کردن سفارش“ به مرحله بعد بروید. برای ادامه خرید باید وارد نام کاربری خود شوید، اگر تا به حال در مستر آمازونر ثبت نام نکرده اید، ابتدا ثبت نام کرده و سپس وارد شوید. اگر با ماشین حساب استعلام قیمت میگیرید، مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده همانند وزن و ابعاد بر عهده شماست.


دسته بندی کالا